Regler för attefallshus

De senaste reglerna för attefallshus bestämdes 1 mars 2020 och betyder att du nu får bygga attefallshus på 30 kvadratmeter. Benämningen för detta hus är komplementbostadshus. Men vad händer om du inte vill bygga attefallshuset på din egen tomt, utan som ett separat permanentboende? Det är helt okej, däremot kallas det komplementhus istället. Dessutom behöver du inte ha godkänt kök eller badrum. Notera dock att det är andra regler för fritidshus.

attefallshus regler

Skillnaden på komplementbostad och komplementbyggnad

Ett vanligt förekommande missförstånd är skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad. Skälet är att kommunerna har komplicerat saker och ting i onödan. Kort sagt behövs komplementbostaden kontrolleras av kommunen då det enligt lag finns krav på elektricitet, vatten, avlopp och ventilation. Trots att det inte krävs bygglov måste alltså detta säkerställas. Glöm inte att du t.o.m. måste betala en avgift för kontrollen.

Å andra sidan är komplementbyggnad allt som inte innefattar permanent boende, t.ex. Sommarstuga, lekstuga, bastu, garage eller förråd. För dessa krävs ingen kontroll för kommunen och heller inget bygglov.

regler för attefallshus

Bygga attefallshus nära hav eller sjö

Tyvärr krävs det ett tillstånd för att bygga attefallshus inom strandskyddsområde. Detta gäller både komplementbostadshus samt komplementbyggnader. Därför ska du kontakta byggnadsnämnden i kommunen du ämnar bygga huset, för att se vilka regler som gäller lokalt för ditt område.

attefallshus nya regler

Börja med bygganmälan

För att få tillåtelse att bygga attefallshus krävs det att du har ett en- eller tvåbostadshus. Däremot måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och vänta på om startbeskedet blir godkänt eller nekat.


Observera: Nya regler för attefallshus sker ständigt. Därför uppdaterar vi denna sida varje gång någon förändring tar plats.