Attefallshus med källare

It seems we can't find what you're looking for.

Attefallshus med källare

Attefallshus med källare är ett förträffligt sätt att öka utrymmet i sitt hus. Du får t.o.m. mer utrymme från en källare än vad du får med loft. Vidare är en källare utmärkt för förvaring av t.ex. Mat och dryck, byggnadsmaterial eller varför inte ett lager till en verksamhet. Fördelen med källare är att det inte finns några lagar eller regler från kommunen, utan de nuvarande reglerna åsyftar bara all ytan ovanför källaren. På så vis ökar du antalet kvadratmeter på ett smart sätt. Därför ska du noga tänka ut exakt vilken variant du vill ha när du ska köpa attefallshus.

attefallshus med källare

Regler för attefallshus med källare

Det finns regler även för attefallshus med källare. Till exempel måste nockhöjden, byggnadshöjden samt totalhöjden inte överstiga en viss längd och bredd. För att undvika att höjden inte går emot detaljplanen ska du observera att takkupan inte påverkar. Därtill är det viktigt att veta att nockhöjden mäts från den högsta punkten till marknivå. Slutligen är totalhöjden hela attefallshusets höjd.

attefallshus med källare regler

Dräneringen är extremt viktig

När du bygger ett attefallshus med källare är det av yttersta vikt att kontakta experthjälp. Anledningen är att dräneringen måste vara gjord av en expert så ingen olycka sker. Därtill är det grundläggande att ha professionella ritningar gjorda innan bygget sker. Nedan ser du exempel på hur en ritning för källaren se ut.

attefallshus med källare ritningar